Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 5512304
Mobil:
(033) 7320364
Fax:
(044) 4304256, (044) 4304256
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 53 Petrovany, č. 451
Sídlo:
082 53 Petrovany, č. 451

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 7632238, (041) 7632239
Mobil:
(055) 6222163
Fax:
(041) 7632237, (041) 7632237
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina-Bánová, K cintorínu 45
Sídlo:
010 01 Žilina-Bánová, K cintorínu 45

Top Služby: